Welkom op de website van de gemengde vrijmetselaarsloge La Bonne Espérance!

TERUGBLIK: OPEN AVOND OP 16 APRIL 2024 VOOR IEDEREEN (m/v...) DIE GEÏNTERESSEERD IS IN VERDIEPING EN ZINGEVING.

Als Loge kijken we met veel genoegen terug op deze avond. De bezoekers en onze leden hebben elkaar mogen inspireren en er zijn boeiende gesprekken gevoerd. Het was een divers gezelschap, bestaande uit mannen en vrouwen.
Wilde u komen maar werd u verhinderd? U mag ons contacteren voor een persoonlijk vrijblijvend gesprek. U kan ook de site in het oog houden zodat u de volgende open avond gelijk kunt noteren!
Loge La bonne espérance.
Onze loge maakt als loge 1427 deel uit van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain', die zetelt in Parijs. De belangrijkste regel uit onze internationale Ordegrondwet is de erkenning van de essentiële gelijkheid van man en vrouw. Door het verkondigen van het Droit Humain (het 'Menselijk Recht') wil de Orde bereiken dat man en vrouw over de gehele wereld op gelijke wijze zullen genieten van het voorrecht van maatschappelijke rechtvaardigheid temidden van de gehele mensheid. Er wordt binnen onze Orde geen enkel onderscheid gemaakt op grond van ras, godsdienst, wereld- of levensbeschouwing. De Orde kent geen dogma's; zij wil slechts het zoeken naar Waarheid bevorderen. Ons hoogste streven is 'Ken Uzelf', wat wij door middel van symboliek en rite trachten te verwerven.

De vrijmetselarij heeft als broederschap het doelwit om te streven naar geestelijke Vrijheid en het verwezenlijken van het ideaal van een universele broederschap. Wij kennen twee soorten bijeenkomsten, "Informa" bijeenkomsten die plaatsvinden in wat wij de Tempel noemen, voor bijvoorbeeld de inwijding van een nieuw lid. Hierbij gaan de leden in zwart/wit gekleed, met schootsvel en handschoenen. Daarnaast hebben wij ook bijeenkomsten die als "Voorhof" bestempeld worden. Daar vinden voordrachten plaats waarover na afloop kan worden gecompareerd. Gedurende deze bijeenkomsten komen de leden in gewone kleding.

De loge werkt als regel op de 1e en 3e dinsdag van de maand. Alle bijeenkomsten vangen om 20.00 uur aan.