Vrijmetselaarsloge La Bonne EspéranceWelkom op de website van de gemengde vrijmetselaarsloge La Bonne Espérance. Wij houden onze bijeenkomsten in logegebouw De Schakel in Dordrecht.

Vraagt u zich af of Vrijmetselarij iets voor u is? Of bent u benieuwd wat lidmaatschap anderen gebracht heeft? Wilt u meer weten over de internationale Orde "Le droit humain", voor zowel mannen als vrouwen?  Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier! Wij organiseren tevens regelmatig een informatieavond. De volgende vindt plaats op 16 april 2024. U kunt zich hiervoor aanmelden via dezelfde weg.
Onze loge maakt als loge 1427 deel uit van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain', die zetelt in Parijs. De belangrijkste regel uit onze internationale Ordegrondwet is de erkenning van de essentiële gelijkheid van man en vrouw. Door het verkondigen van het Droit Humain (het 'Menselijk Recht') wil de Orde bereiken dat man en vrouw over de gehele wereld op gelijke wijze zullen genieten van het voorrecht van maatschappelijke rechtvaardigheid temidden van de gehele mensheid. Er wordt binnen onze Orde geen enkel onderscheid gemaakt op grond van ras, godsdienst, wereld- of levensbeschouwing. De Orde kent geen dogma's; zij wil slechts het zoeken naar Waarheid bevorderen. Ons hoogste streven is 'Ken Uzelf', wat wij door middel van symboliek en rite trachten te verwerven.

De vrijmetselarij heeft als broederschap het doelwit om te streven naar geestelijke Vrijheid en het verwezenlijken van het ideaal van een universele broederschap. Onze loge houdt rituele bijeenkomsten, zoals de inwijding van een nieuw lid en zogenaamde Voorhoven, waarin een van de leden een inleiding houdt, waarover in vertrouwelijke sfeer kan worden gediscussieerd. Gedurende de rituele bijeenkomsten dragen de dames zwarte kleding met een witte blouse of trui en witte handschoenen. De heren dragen een zwart kostuum en witte handschoenen. Tijdens de Voorhoven wordt dagelijkse kleding gedragen.

De loge werkt als regel op de 1e en 3e dinsdag van de maand. Alle bijeenkomsten vangen om 20.00 uur aan.