Vrijmetselaarsloge La Bonne Espérance
Hier in Dordrecht hebben we de gemengde vrijmetselaarsloge La Bonne Espérance. Onze bijeenkomsten zijn in het gebouw van de vrijmetselaarsloge De Schakel te Dordrecht. Wij vallen onder de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 'Le Droit Humain'.

Onze Orde is aan bepaalde regels gebonden, die zijn vastgesteld in een Ordegrondwet. De belangrijkste regel hieruit is: de erkenning van de essentiële gelijkheid van man en vrouw. Door het verkondigen van het 'Menselijk Recht' wil de Orde, dat de man en vrouw over de gehele wereld op gelijke wijze zullen genieten van het voorrecht van maatschappelijke rechtvaardigheid temidden van de gehele mensheid. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt op grond van ras, godsdienst, wereld- of levensbeschouwing. De Orde kent geen dogma's; zij wil slechts het zoeken naar Waarheid bevorderen. Ons hoogste streven is 'Ken Uzelf', wat wij door middel van symboliek en rite trachten te verwerven.

 

De vrijmetselarij heeft als broederschap het doelwit om te streven naar geestelijke Vrijheid en het verwezenlijken van het ideaal van een universele broederschap. Onze loge houdt rituele bijeenkomsten, zoals de inwijding van een nieuw lid en zogenaamde Voorhoven, waarin een van de leden een inleiding houdt, waarover in vertrouwelijke sfeer kan worden gediscussieerd. Gedurende de rituele bijeenkomsten dragen de dames zwarte kleding met een witte blouse of trui en witte handschoenen. De heren dragen een zwart kostuum en witte handschoenen. Tijdens de Voorhoven wordt dagelijkse kleding gedragen.

De loge werkt als regel op de 1e en 3e dinsdag van de maand. Alle bijeenkomsten vangen om 20.00 uur aan.