Belangstelling

Heb je belangstelling en wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek? Laat het ons weten via het contactformulier. We zijn je graag van dienst.

Wie kan lid worden?
Om te kunnen toetreden tot de vrijmetselarij moet je ‘vrij en van goede naam’. Godsdienstige overtuiging, geslacht, geaardheid, nationaliteit of afkomst spelen geen rol. ‘Vrij zijn’ betekent dat je niet in conflict komt met de eigen godsdienstige en maatschappelijke bindingen. ‘Van goede naam’ wil zeggen dat je je houdt aan de regels van het maatschappelijke bestel en het langs democratische weg gekozen gezag.

Hoe kan je lid worden?
Na een eerste schriftelijk of mondeling contact wordt je uitgenodigd voor een gesprek met enkele leden van de loge. In een open sfeer bespreken we de belangrijkste kenmerken van de vrijmetselarij en jouw beweegredenen om lid te willen worden. Als je bij die keus blijft, wordt je gevraagd om die beweegredenen op te schrijven. Deze eerste stap is een goede manier om de eigen overwegingen te verdiepen en onder woorden te brengen, maar ook om eventuele teleurstellingen voor te zijn. Daarna volgt opnieuw een gesprek met twee leden van de loge. Nadat de loge zich over alle overwegingen heeft beraden en tot de conclusie gekomen is dat de kandidaat geschikt is om lid te worden van de loge, wordt een moment gekozen voor de inwijding. Gemiddeld neemt deze procedure zes tot acht maanden in beslag.