Belangstelling

Wanneer je belangstelling hebt en meer informatie wilt hebben of een persoonlijk gesprek, laat het ons via het contactformulier weten. We zijn je graag van dienst.

Wie kan lid worden?
Tot de vrijmetselarij kan iedereen toetreden die ‘vrij en van goede naam is’, ongeacht zijn godsdienstige overtuiging, ras, geaardheid, stand of nationaliteit. Vrij betekent dat men niet in conflict komt met de eigen godsdienstige en maatschappelijke bindingen. Van goede naam wil zeggen dat men zich houdt aan de regels van het maatschappelijke bestel en dat men zich onderwerpt aan het langs democratische weg gekozen gezag.

Hoe kan men lid worden?
Na een eerste schriftelijk of mondeling contact wordt u voor een gesprek met meerdere leden van de loge uitgenodigd. In een open sfeer geeft men informatie over de vrijmetselarij. Ook bespreekt men in dat gesprek de beweegredenen van u om lid te willen worden. Indien u bij deze keus blijft, wordt u gevraagd deze beweegredenen op schrift te stellen. Deze eerste stap is een goede manier om de eigen overwegingen te verdiepen en onder woorden te brengen. Ook maakt het mogelijk om eventuele teleurstellingen op tijd voor te zijn. Nadat de loge zich over deze overwegingen beraden heeft en tot de conclusie gekomen is dat de kandidaat geschikt is om lid van de loge te worden, wordt hij of zij ingewijd. Doorgaans neemt deze zorgvuldige procedure circa een half jaar in beslag.