Belangstelling

Heeft u belanstelling voor Vrijmetselarij? Wij organiseren regelmatig een Open Avond. Wanneer de eerstvolgende datum bekend is, zal deze op de site gepubliceerd worden. Wilt u liever niet wachten en al in contact komen met ons? Neem dan contact op via het contactformulier

Wie kan lid worden?
Loge “La bonne espérance” staat open voor iedereen, ongeacht sexe, religie, afkomst….Om te kunnen toetreden tot de vrijmetselarij moet men wel ‘vrij en van goede naam’ zijn. ‘Vrij zijn’ betekent dat men niet in conflict komt met de eigen godsdienstige en maatschappelijke bindingen. ‘Van goede naam’ wil zeggen dat men zich houdt aan de regels van het maatschappelijke bestel en het langs democratische weg gekozen gezag.

Hoe kan men lid worden?
Nadat u met ons in contact bent getreden via het contactformulier of via de informatieavond, is de eerste stap een gesprek met enkele leden van de loge. In een open sfeer krijgt u de gelegenheid om al uw vragen te stellen. We bespreken de belangrijkste kenmerken van de vrijmetselarij en uw beweegredenen om lid te willen worden. Als u dan toetreding overweegt, wordt u gevraagd om die beweegredenen op te schrijven. Dit is een goede manier om de eigen overwegingen te verdiepen en onder woorden te brengen, maar ook om eventuele teleurstellingen voor te zijn. Daarna volgt opnieuw een gesprek met twee leden van de loge. Nadat de loge zich over alle overwegingen heeft beraden en tot de conclusie gekomen is dat de kandidaat geschikt is om lid te worden van de loge, wordt een moment gekozen voor de inwijding. Gemiddeld neemt deze procedure zes tot acht maanden in beslag.