Geschiedenis

De vrijmetselarij

Er is veel gefilosofeerd over het ontstaan en het blijven voortbestaan van de vrijmetselarij. Aangenomen wordt dat het ontstaan moet liggen in de start van het bouwersgilde in de middeleeuwen. Om beunhazen te weren ging met zoeken naar een vorm van ballotage. Meester-bouwers besloten een eigen etiquette in te voeren, zoals gebruiken, woorden en gebaren, zodat men elkaar in de bouwketen kon herkennen als betrouwbaar en behorende bij het ambacht. Ook moesten na een inwerkperiode diverse proeven van bekwaamheid worden afgelegd door de leerling en de gezel, voordat men als volleerd werd beschouwd en meester-bouwer kon worden. Zo bleef de beunhaas buiten de deur.

De opzet van deze gildes is er waarschijnlijk de oorzaak van dat het uitgroeide tot wat het nu is: een broederschap met een ideëel doel. Uiterlijk zijn er nog veel gebruiken en attributen die wijzen op het oude bouwersgilde. Zo heette de oude bouwkeet in het Engels lodge en heten de huidige bijeenkomsten nog steeds loges. Of werkplaatsen, omdat we daar bouwen aan onszelf, op zoek naar de juiste verhoudingen en zo de balans in ons leven. Wij kennen ook nog het gradenstelsel van leerling, gezel en meester. Door inwijdingen – een symbolische proeve van bekwaamheid – wordt men uiteindelijk meester-vrijmetselaar.

Vrijmetselarij Dordrecht

De vrijmetselarij wordt in Dordrecht beoefend sinds 1789. Er zijn twee loges van uitsluitend mannen en een loge van gemengde vrijmetselaars, waar mannen én vrouwen samenkomen.

 

Gemengde vrijmetselarij

De gemengde vrijmetselarij is er voor vrouwen en mannen.
De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ is opgericht in Frankrijk in 1893, internationaal sinds 1899 en bestaat in Nederland sinds 1904 met momenteel 17 actieve loges.

Geschiedenis van loge La Bonne Espérance in Dordrecht

De loge La Bonne Espérance werd op 4 april 1987 te Dordrecht door 13 broeders en zusters geïnstalleerd in het gebouw van loge De Schakel in de Muys van Holygang 10 te Dordrecht.

Na ruim dertig jaar zijn we nog steeds een actieve loge waar nieuwe leden van harte worden verwelkomd.