Het geheim

Geheimzinnigheid of geheim

Het waas van geheimzinnigheid rond de vrijmetselarij is niet helemaal uit het niets ontstaan. Vroeger kwam er nooit iets naar buiten wat zich in de loges afspeelde. Tegenwoordig is er veel openheid en weten de meeste vrijmetselaars dat er veel te vertellen valt zonder het wezenlijke geheim te verklappen aan buitenstaanders. Het zijn de inwijdingsrituelen waar niet over gesproken wordt, omdat de inwijdeling zelf de betekenis en de diepte ervan moet ervaren en ondergaan.

Het is niet moeilijk op internet de woorden te raadplegen die bij een inwijding gebruikt worden. Het blijven dan echter woorden, terwijl het zelf ondergaan de essentie is van een inwijding. Wie veel over een sinaasappel heeft gelezen, maar er nog nooit een heeft geproefd, weet toch niet hoe de vrucht smaakt. Pas dan kun je ervan genieten en met anderen de ervaring delen. Dat is het geheim van de vrijmetselarij. Van geheimzinnigheid is dus geen sprake.