Symbolen en rituelen

Symbolen
Symbolen en rituelen bieden handvatten om de vrijmetselaar de weg te wijzen naar het doel: Ken Uzelf. Ze helpen de weg te wijzen naar het bewustzijn van de verantwoordelijkheid voor zichzelf en de eigen levensvervulling. Symbolen zijn bedoeld om begrippen te duiden en te begrijpen. Het zijn als het ware de instrumenten waarmee de vrijmetselaar zijn innerlijk bewerkt, evenals vroeger de ambachtsman ruwe stenen bewerkte tot deze pasten in het bouwwerk. Een leerling-vrijmetselaar wordt dan ook vergeleken met een ruwe steen, die nog bewerkt moet worden. Het is dan de bedoeling dat er een bouwwerk van begrip en harmonie wordt opgebouwd.

Rituelen
De ceremoniële handelingen die wij uitvoeren tijdens onze bijeenkomsten, heten rituelen. Een ritueel is beschreven in een boekje dat rituaal heet. Door regelmatige herhaling van het ritueel wordt het gevoel van verbondenheid en eenheid versterkt. Er komt dan ruimte voor saamhorigheid, die kan leiden tot broederschap. Maar ook tot verdieping in zaken die het gevoel en verstand kunnen richten op de juiste harmonie in het leven.