Vrijmetselarij

Wat is vrijmetselarij

Het is onmogelijk in enkele woorden een definitie te geven. Het is inherent aan in het ondogmatisch karakter van de vrijmetselarij, dat ook vrijmetselaren daar zeer verschillend over denken. Wel kan men diverse kenmerken van de vrijmetselarij opnoemen:

  • een inwijdingsgenootschap
  • een broederschap die het gehele oppervlak der aarde omvat
  • een zoektocht naar dieper inzicht in ons zelf met behulp van symbolen en rituelen
  • een levensschool zonder einddiploma

In de vrijmetselarij wordt een weg gewezen naar bewustwording en zelfontplooiing, herkenbaar in de uitspraak: ‘Ken U Zelve’.
Vrijmetselaren doen dat zowel individueel als met gelijkgestemden, ‘ingewijden’ in letterlijke en figuurlijke zin en zetten zich in voor een leefbare wereld met het devies: ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’, maar ook: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’.